Vývoj na zakázku

Nabízíme Vám své znalosti, zkušenosti a technické prostředky pro zakázkový návrh a vývoj.

Orientujeme se na vývoj a návrh elektronických zařízení jak slaboproudých, tak výkonových. Můžete využít našich zkušeností s realizací zařízení pro drážní a průmyslové aplikace. Realizační tým zahrnuje specialisty různých oborů, který pokrývá nejen vývoj samotné elektroniky včetně software, ale i s ní úzce navazující mechaniky. Většina našich zakázek je komplexních a vyžaduje i 3D návrh integrace všech mechanických dílů, desek plošných spojů, pasovin, konektorů atd. do zařízení. Úzká spolupráce sehraných návrhářů elektroniky a mechaniky je velmi důležitá pro rychlý a efektivní návrh a vývoj. Pro 3D design používáme Autodesk Inventor 2013. Pro návrh desek plošných spojů Mentor Graphics PADS. Výstupem zakázkového návrhu a vývoje mohou být buď pouze data a výrobní podklady, nebo můžeme zajistit i výrobu a zkoušení (typové i kusové) desek plošných spojů i celých zařízení.

Jsme připraveni řešit technické úlohy vyžadující dokonalou znalost problematiky zejména v oborech návrhu a vývoje:

  • silové části elektrických měničů (jednofázové, třífázové střídače, nabíječe, stabilizátory, galvanické oddělovače, atd..),
  • řídících obvodů (schema zapojení, desky plošných spojů – dvouvrstvé i vícevrstvé – slaboproudé i silové),
  • mechanické konstrukce zařízení (3D modelování, integrace desek plošných spojů, součástek a komponent do zařízení jako celku),
  • řídícího software (generátory pulsů, řídící logika realizovaných zařízení, komunikace po RS485, CAN, ethernetu),
  • diagnostického software (programy pro sledování běhu zařízení na PC),
  • konzultace problematiky elektromagnetické kompatibility.

Comments are closed.