Řídicí systémy

Regulátory pro řízení a regulaci trakčních pohonů jsou realizovány jako kompaktní systémy, vhodné pro umístění v kontejneru silové části trakčních měničů. Vlastní regulátor je výkonný digitální systém umožňující nasazení náročných regulačních algoritmů.

Základní vlastnosti

 • optimalizace pro pohony tramvají a trolejbusů
 • určeno k zástavbě do kontejneru s výkonovým měničem
 • variabilní vazba na nadřazený systém (CAN, ETH, diskrétní signály)
 • servisní prostředky pro údržbu a diagnostiku vozidel
 • provedení podle EN 50 155

Hlavní přednosti zařízení

 • UNIVERZÁLNÍ – vhodné nejen pro řízení pohonů drážních vozidel (trolejbusů, tramvají, vozidel metra), ale obecně pro jakékoliv zařízení, jehož základem je elektrický měnič.
 • INTEGRÁLNÍ – může být součástí kontejneru měniče – jednodušší kabeláž vozidla – větší odolnost proti rušení.
 • VARIABILNÍ – funkčnost zařízení lze dle přání zákazníků velmi jednoduše upravovat.

Regulátor pro vozidla se stejnosměrnými motory zajišťuje:

 • řízení trakční síly s motory v sériovém nebo cize buzeném zapojení
 • elektrodynamické brzdění včetně řízení rekuperace
 • protiskluzová a protismyková ochrana při různých systémech vyhodnocení skluzu
 • monitorovací a diagnostické funkce pro provozní i specializovanou údržbu
 • možnost vazby na systém ukládání generované energie při brzdění (superkondenzátory nebo / a trakční baterie)

Regulátor pro vozidla se střídavými asynchronními motory zajišťuje:

 • řízení trakční síly s vysokou dynamikou
 • elektrodynamické brzdění až do nulové rychlosti včetně řízení rekuperace
 • programování trakční charakteristiky pro maximální využití adheze
 • vysoce účinná protiskluzová a protismyková ochrana
 • monitorovací a diagnostické funkce pro provozní i specializovanou údržbu
 • možnost vazby na systém ukládání generované energie při brzdění (superkondenzátory nebo / a trakční baterie)

Propojení s pohonem a technologií vozidla je provedeno několika způsoby:

 • měřicími signály od čidel napětí a proudů, umístěných v kontejneru
 • ovládacími vstupními signály palubní sítě 24 V (logické signály zadání)
 • ovládacími výstupními signály palubní sítě 24 V (logické signály ovládání)
 • signály otáčkových čidel, (např. umístěných na trakčních motorech)
 • komunikační sběrnicí (vazba do nadřazeného systému vozidla)
 • servisní sériovou linkou (diagnostické a servisní úlohy)

Comments are closed.