Produkty

Orientujeme se na vývoj zákaznických a aplikačně specifických řešení, která vyplňují mezeru na trhu mezi běžnými řadovými produkty. Soustředíme se do oblasti řešení vyžadujících individuální přístup – ať již k návrhu zařízení samotného, a nebo k jeho integraci do cílové technologie. Náš zájem o dodané produkty nekončí jejich předáním zákazníkovi. Samozřejmostí je pro nás další aktivní spolupráce jak při vzniku nových požadavků, tak při řešení případných problémů v průběhu života produktů.

Elektrické měniče

Provádíme vývoj a výrobu elektrických měničů pro průmyslové i drážní aplikace. Nabízíme nabíječe baterií, jednofázové i třífázové střídače, stabilizátory a další typy měničů navržených dle specifických požadavků našich zákazníků. Měniče jsou procesorově řízené s možností vazby na další systémy pomocí logických vstupů a výstupů a pomocí rozhraní CAN, RS485/422 a Ethernet. Elektrické měniče pro drážní aplikace jsou konstruovány a testovány dle požadavků normy ČSN EN 50 155.

Trakční aplikace

 • statické měniče pro tramvaje a trolejbusy
 • nabíječe trakčních baterií
 • 3f střídače 3x400V AC
 • 1f střídače 230V AC
 • stabilizátory palubní sítě
 • pomocné měniče

Průmyslové aplikace

 • dobíjecí stanice
 • DC/DC měniče

Elektromobilita

 • regulátor pohonu elektromobilů
 • výkonový měnič

Řídicí systémy

Vyvíjíme a dodáváme aplikačně specifické mikroprocesorové řídicí systémy pro elektrické pohony / generátory s elektrickými motory jakéhokoliv typu (střídavé asynchronní / synchronní / synchronní s permanentními magnety, stejnosměrné cize buzené / sériové, …).

Trakční aplikace

 • regulátor pohonu
 • diagnostický software
 • řídicí jednotky

Elektromobilita

 • dobíjecí měniče
 • regulátor pohonu
 • trakční měnič

Diagnostický nástroj

Součástí dodávky našich produktů je vlastní diagnostický nástroj pro PC, který slouží pro nastavení, diagnostiku a servis zařízení a dále pro aktualizaci verze software, sledování proměnných a výpis záznamů při poruchových událostech.

Comments are closed.