Partneři

logo_cegelec

Cegelec, a.s.

S firmou Cegelec, a.s. spolupracujeme v oblasti řízení trakčních pohonů, které jsou nasazovány v nových i rekonstruovaných vozidlech hromadné dopravy. Elektrické výzbroje jsou určeny pro pohony:

 • tramvají
 • trolejbusů
 • elektrobusů a hybridních trolejbusů

Pro trakční aplikace řešíme regulaci pohonů:

 • s asynchronními motory (vektorová regulace)
 • se stejnosměrnými cizebuzenými motory
 • se stejnosměrnými motory se sériovým buzením

Vedle regulačních algoritmů se v oblasti trakce zabýváme i dalšími úlohami jako je např.:

 • spolupráce s napájecí sítí
 • spolupráce s brzdnými systémy vozidel
 • spolupráce se zásobníky el. energie
 • zabezpečení správné činnosti pohonu
 • protiskluzová / protismyková ochrana
 • komunikační vazba (CAN, Ethernet)
 • diagnostika trakčního pohonu
 • vyhodnocení energetických parametrů pohonu

Další oblastí vzájemné spolupráce je řízení měničů zásobníků elektrické energie, jejichž nasazením se zvyšuje hospodárnost provozu vozidel hromadné dopravy. Jedná se o:

 • měniče pro nabíjení a vybíjení trakčních superkondenzátorů
 • měniče pro nabíjení a vybíjení trakčních baterií (elektrobusy a hybridní trolejbusy)
 • kombinace obou uvedených

UniControls, a.s.

Comments are closed.